Důležité informace

Nákupní košík

Váš košík je prázdný

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Dovolená se blíží - povinná výbava do vozidla

Důležité informace

Obchodní podmínky

jsou platné od 19. 3. 2009 do doby vydání nových obchodních podmínek
 

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen "podmínky") platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.azauto.cz, jehož provozovatelem je AZ auto design s.r.o., se sídlem Polní 581, 691 56 Hrušky (dále jen "prodávající). Kupujícím je pro účely těchto podmínek každý, kdo zašle prodávajícímu objednávku ke koupi zboží z nabídky prodávajícího. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vyplývající jim z kupní smlouvy uzavřené dle podmínek, přičemž za kupujícího se považuje osoba, která při uzavírání kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti.

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Kupující objednává u prodávajícího zboží, které je uvedeno na internetových stránkách eshop.azauto.cz, a to prostřednictvím aplikace, která kupujícímu umožní vybrat druh, množství, cenu zboží, způsob dodání, platbu a vyplnit veškeré údaje uvedené v objednávce označené prodávajícím jako povinné. Proces objednávky je ukončen odesláním těchto údajů. Odesláním objednávky kupující prohlašuje, že u prodávajícího objednává v objednávce uvedené zboží, že se seznámil s podmínkami a že s jejich ustanoveními souhlasí a považuje pro sebe za závazné.

2. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží uvedené v objednávce v termínu dle podmínek a do místa dodání zboží uvedeného v objednávce a kupující se zavazuje toto zboží od prodávajícího či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží uvedenou v objednávce. Kupní cenou zboží je cena zboží uvedená v objednávce, v kupní ceně je zahrnuta příslušná sazba daně z přidané hodnoty, není-li uvedeno jinak.

III. Distribuce

Distribuce je zajišťována službou DPD. Doprava je hrazena kupujícím ve výši 115,-Kč s DPH.

IV. Platební podmínky

Platba se uskuteční:

 • Dobírkou
 • Proformafakturou
 • V hotovosti - Osobní odběr

V. Dodací podmínky

1. V případě platby na dobírku se zavazuje prodávající dodat kupujícímu zboží nejpozději do 2 -5 dnů ode dne doručení potvrzení objednávky dle II.2. podmínek. V tomto případě hradí kupující kupní cenu zboží při jeho převzetí. Dobírka je hrazena kupujícím ve výši 24,-Kč s DPH.

2. V případě platby v hotovosti, kupující obdrží e-mailem či telefonicky info o datu, kdy bude zboží v prodejně přichystané k odběru. Kupující se zavazuje pro jeho vyzvednutí a zaplacení v hotovosti nejpozději do 14 dnů na prodejně: AZ auto design s.r.o., se sídlem Polní 581, 691 56 Hrušky. V případě kdy kupující nedodrží podmínky výše uvedené, nebudou již jeho další objednávky tohoto druhu akceptovány.

3. V případě platby v proformafakturou, kupující obdrží e-mailem proformafakturu. Proformafakturu posíláme nejpozději další pracovní den. V případě autopotahů a textilních autokoberců se po připsání částky na účet předává objednávka do výroby. V případě ostatního zboží se po připsání částky zboží expeduje.

4. Prodávající si vyhrazuje právo prodloužit dodací lhůtu ve zvláštních případech vzniklých vyšší mocí nebo v případech, kdy nebylo z objektivních příčin možné uskutečnit dodávku v předpokládaném čase. V takovém případě bude zákazník upozorněn.

5. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nestandardního či spekulativního složení či velikosti.

6. V případě, že se prodávajícímu nepodaří dodat zboží do místa, které kupující uvedl v objednávce, či nepřevezme-li kupující zboží v tomto místě dodání zboží, je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady, které prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží do místa určeného kupujícím v objednávce a zpět k prodávajícímu vznikly.

7. Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí od kupujícího či přepravce.

 

VI. Záruka, vady zboží, reklamace, zákonná lhůta pro vrácení zboží

1. Kupující je povinen objednané zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet kusů / balení a převzetí zboží přepravci potvrdit. Jakékoliv nedostatky či vady zboží je povinen neprodleně oznámit prodávajícímu na adresu:
AZ auto design s.r.o., se sídlem Polní 581, 691 56 Hrušky
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

2. Kupující má právo na výměnu zboží v případě, že při dodání zboží jsou obaly zboží porušené a zboží nemá vlastnosti obvyklé objednanému druhu zboží. Záruka za zboží a případné nároky z vad zboží jsou upraveny příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Pro uznání reklamace je nutné doložit reklamovaný výrobek a doklad o nákupu zboží. Jako senzorické vady zboží mohou být uznány jen zjevné vady zboží, které kupující uplatní u prodávajícího do tří dnů od převzetí zboží, bude-li prodávajícímu zboží předloženo. Pro účely těchto podmínek se jakékoliv další vady považují za vady vzniklé na zboží až po dodání a převzetí zboží. Za tyto vady není prodávající kupujícímu odpovědný. Ohledně vad a záruk se vztahy mezi kupujícím a prodávajícím řídí, není-li výše uvedeno jinak, příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

3. Po dodání dodavatel neručí za škody způsobené nevhodným skladováním nebo zacházením se zbožím ze strany zákazníka.

4. Na uvedené zboží se vztahuje minimální záruční doba 24 měsíců. V případě, že Vám z jakéhokoliv důvodu zboží nevyhovuje, máte zákonné právo do 14 dnů ode dne převzetí zboží od smlouvy odstoupit. Zboží pro vrácení musí být nepoškozené a bez zjevných a skrytých vad způsobených používáním.V případě zakázkové výroby se nevstahuje možnost vrácení zhotovené věci kupujícím prodávajícímu.

VII. Závěrečné ustanovení

1. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, stejně jako cenu objednaného zboží platnou v den odeslání objednávky, a to včetně přepravného.

2. S návštěvou internetových stránek eshop.azauto.cz a s odesláním objednávky nejsou pro kupujícího spojené žádné poplatky ze strany prodávajícího.

3. Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, bankovní spojení popř. IČO, DIČ apod.), která jsou součástí objednávky nebo nám byla sdělena během registrace nového zákazníka jsou společností AZ Auto design s.r.o. považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití.
Údaje o zákaznících zásadně nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (banky, přepravci a pod.) a to pouze v nutném rozsahu. Náš internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (hackerem). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

 

Produkty

Přihlášení zákazníka


Zapomenuté heslo?
Zapomněl jste své přihlašovací jméno?
Nemáte dosud účet? Registrace

Novinky

Nyní dodáváme zboží přepravní firmou DPD. S její službou DPD Private budete aktivně informováni o průběhu dodání.


slovenská vlajka

Teraz môžete objednávať autopoťahy a autokoberčeky aj na slovenských stránkach. Využite možnosti dopravy za miestny tarif. Pri nákupe nad 100 € s DPH doprava zdarma.

www.autopotahy-autokoberce.sk


Naše autopotahy absolvovaly veškeré zkoušky pro použití na sedadlech se všitými airbagy.
Jsme držiteli atestu
8SD 3310.

Právě jsou online

Právě připojeni - hostů: 60 

Zajímá nás

Při nákupu na internetu preferuji platbu
 

Kde nás najdete

 • AZ auto design s.r.o.
 • Polní 581
 • 691 56 Hrušky
 • Česká Republika

Fakturační adresa

 • AZ auto design s.r.o.
 • Jarohněvice 1666
 • 696 03 Dubňany
 • IČO: 255 88 290

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 36243.

Kontakty